About Company

Company data

 

English:

Microdis Electronics Sp. z o.o.

Strzelinska 17 street

55-010 Zerniki Wroclawskie, Poland

EU VAT: PL8961345879

Company registration number  (KRS): 162738

Registered by: Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycz.
VI Wydział Gospodarczy KRS
Capital: 1 197 000 PLN


Phone: +48 71 3010400
E-mail: Poland@microdis.net

 

Polski:

Microdis Electronics Sp. z o.o.

ul. Strzelińska 17

55-010 Żerniki Wrocławskie, Polska

NIP: 896-13-45-879

EU VAT: PL8961345879

Numer KRS: 162738

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycz.
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 197 000 PLN

Tel: +48 71 3010400
E-mail: Poland@microdis.net